O SPOLOČNOSTI

REAL PRESS
s nami vás baví svet

REAL PRESS s.r.o. je mladá spoločnosť, ktorá bola založená v roku 2019.

Tím vydavateľstva tvoria profesionáli s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti printových médií.

V dnešnej uponáhľanej dobe sme svedkami toho, že v tlačených médiách, najmä v časopisoch, kvalita novinárskej práce ustupuje na úkor kvantity, povrchnosti a preberaných informácií. Preto sme vsadili na kvalitný obsah, chceme byť v maximálnom prepojení so svojimi čitateľmi.

Objavujú sa názory, že tlač nemá budúcnosť, že ju časom nahradí internet, sociálne siete a iné formy. My si to nemyslíme. Sme presvedčení že stále bude existovať veľká skupina čitateľov verná klasickému „papieru“ a práve pre ňu sme pripravení robiť maximum.

Pilotným projektom vydavateľstva je týždenník pre celú rodinu Môj okamih šťastia. Je to viac, ako bežný časopis pre celú rodinu, je to maximálne interaktívny titul, na tvorbe ktorého sa podieľajú samotní čitatelia. Tento koncept je založený na vzťahu čitateľa k svojmu časopisu. Je to časopis o Vás pre Vás.

V blízkej dobe prinesieme ďalšie tituly, o ktorých Vás budeme informovať.

Vydavateľstvo REAL PRESS je dynamická spoločnosť s víziou, cieľmi a realizačnými plánmi.

SLUŽBY


Venujeme sa vydavateľskej činnosti, od magazínov až po knižky.