PRE ČITATEĽOV

Výhercovia krížoviek z čísla 39/2021
200 €
Sirotiaková Helena, Liptovský Hrádok
Dúbravská Jana, Zvolen
Klúčarová Vladimíra, Hontianske Nemce
Molnárová Darina, Partizánske
Sojčáková Edita, Handlová

MALÁ KRÍŽOVKA –očné kvapky
Figová Elena, Bratislava - Vrakuňa

MALÁ KRÍŽOVKA – balíček Bupi
Hladký Samuel, Nové Mesto n/Váhom