PRE ČITATEĽOV

Výhercovia krížoviek z čísla 50/2021
200 €
Jamrichová Emília, Považská Bystrica
Slováčková Katarína, Trenčín
Dudášová Romana, Handlová
Michalíková Zuzana, Košice
Zacharová Denisa, Žarnovica

MALÁ KRÍŽOVKA – oxymeter
Húsková Matilda, Púchov

MALÁ KRÍŽOVKA – rýchlovarná kanvica ORAVA
Bujňáčková Mária, Kapušany