PRE ČITATEĽOV

Výhercovia krížoviek z čísla 44/2021
200 €
Šimeková Karolína, Beluša
Kostrošová Matilda, Zvolen
Bažíková Anna, Senica
Bachratá Vilma, Liptovský Hrádok
Lešková Zlatica, Partizánske

MALÁ KRÍŽOVKA – balíček produktov Barnangen
Vasilová Mária, Kožuchov

MALÁ KRÍŽOVKA – filtračná kanvica ORAVA
Kovérová Edita, Moldava nad Bodvou
Štramová Vlasta, Detva
Zvončeková Daniela, Čachtice