PRE ČITATEĽOV

Výhercovia krížoviek z čísla 28/2020
200 €
Znojmová Magdaléna, Podbrezová
Lujzíková Marína, Bratislava
Fedorová Jarmila, Žilina
Mandák Peter, Poprad
Gašparíková Iveta, Spišská Nová Ves

MALÁ KRÍŽOVKA – Dr. oetker
Čupeľa Andrej, Košice

MALÁ KRÍŽOVKA – káva Štrbské presso
Gabalcová Mária, Trnava

Výhercovia krížoviek z čísla 27/2020
200 €
Krakovská Zlatica, Trenčín
Chabroňová Katarína, Zvolen
Čimborová Jana, Ružomberok
Januliaková Mária, Hlohovec
Kuksová Drahomíra, Banská Bystrica

MALÁ KRÍŽOVKA – Orava
Zdena Vrbičanová, Liptovská Kokava

MALÁ KRÍŽOVKA – Tchibo
Cyprianová Jarmila, Dubnica n/Váhom