PRE ČITATEĽOV

Výhercovia krížoviek z čísla 20/2022
200 €
Kubovčíková Katarína, Handlová
Sidorová Jana, Šurany
Pospíšilová Darina, Zlaté Moravce
Lisí Alojz, Trnava
Bírová Monika, Volkovce

MALÁ KRÍŽOVKA – hotdogovač Orava
Kačmáriková Alžbeta, Humenné

MALÁ KRÍŽOVKA – výrobky Dentox
Dická Slávka, Martin

Malá Krížovka 20 Eur
Pirožková Margita, Ilava
Sadloňová Terézia, Nové Zámky
Bláhová Alžbeta, Králová pri Senci
Kyselicová Barbora, Dolný Kubín
Oláhová Eva, Liptovský Mikuláš