PRE ČITATEĽOV

Výhercovia krížoviek z čísla 24/2021
200 €
Župková Margita, Spišské Vlachy
Sklenáriková Jolana, Martin
Bartošíková Ivica, Dolný Kubín
Ružová Katarína, Nové Mesto n/Váhom
Hlaváčiková Oľga, Smrdáky

MALÁ KRÍŽOVKA – ventilátor ORAVA
Strapcová Petra, Žaškov

MALÁ KRÍŽOVKA – cestovateľská výbava
Kundvatová Oľga, Banská Bystrica
Hanečáková Jana, Vyšné Ružbachy
Sláviková Radka, Košice