PRE ČITATEĽOV

Výhercovia krížoviek z čísla 4/2021
200 €
Zemanová Pavlína, Topoľčany
Král Martin, Stará Ľubovňa
Volkovičová Karolína, Partizánske
Žembová Jana, Trebišov
Skláriková Nela, Bytča

MALÁ KRÍŽOVKA – produkty Dr. Oetker
Lešová Marta, Košice

MALÁ KRÍŽOVKA – produkty Silan
Koštialová Janka, Bratislava