PRE ČITATEĽOV

Výhercovia krížoviek z čísla 30/2021
200 €
Korčová Žofia, Bojnice
Gúdová Ľubica, Liptovská Lužná
Orlická Petra, Banská Štiavnica
Havránková Janka, Tornaľa
Urbánková Viera, Topoľačny

MALÁ KRÍŽOVKA – produkty ALPA
Bratková Jana, Tekovská Breznica
Hlavinová Pavla, Skalica
Šimončičová Alžbeta, Trnava

MALÁ KRÍŽOVKA – cestovné hrnček Tefal
Horná Alena, Dunajská Streda
JUDr. Geršák Ivan, Považská Bystrica
Garaiová Zuzana, Matúškovo