KONTAKT

REAL PRESS s.r.o.

Poštová adresa:
REAL PRESS s.r.o
P.O.BOX 3
820 18 Bratislava
Obchodné meno: REAL PRESS s.r.o.
Sído spoločnosti: 29. augusta 2275/18, 811 08 Bratislava
IČO: 52 218 511
DIČ: 2120969136
IČ DPH: SK2120969136
Číslo účtu: SK67 1100 0000 0029 4106 8786, Tatra banka a.s.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 135921/B

Napíšte nám